Hỗ trợ tư vấn nguồn vốn

Trong quá trình sản xuất các đơn vị rất cần vốn để pháp triển sản xuất, SmartGap tư vấn trực tiếp và cung cấp các giải pháp nguồn vốn phù hợp đến các đơn vị như sau:

1, Chương trình hỗ trợ vốn theo Nghị Định 98/2018/NĐ-CP
Ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Theo Nghị định, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (liên kết) là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp (gọi chung là các bên tham gia liên kết) để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Nghị định nêu rõ, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ trên thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.
Thông tin chi tiết Nghị Định 98/2018/NĐ-CP: Tải tại đây

2, Quỹ hỗ trợ nông dân:
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) vừa là “công cụ”, vừa là một trong những phương tiện hữu hiệu để Hội NDVN hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, ND xây dựng, hình thành mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền nông nghiệp hàng hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
3, Nguồn vốn ODA:
20 chương trình, dự án với số vốn 1.968 tỷ USD góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực cho cán bộ nông nghiệp...
Năm 1999, để sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi dành cho phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập ban quản lý các dự án nông nghiệp. Nhiệm vụ là làm chủ các chương trình, dự án ODA trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng và nguồn vốn khác để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn.

Từ đó đến nay, ban đã quản lý và triển khai thực hiện 20 chương trình, dự án với tổng số vốn đầu tư đến 1.968 tỷ USD từ các nhà tài trợ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Chính phủ Đan Mạch (Danida) và Chính phủ Cộng hòa Pháp... Kết quả đầu tư của các chương trình, dự án đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, hình thành vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu.

Ngày 20/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã làm việc với ông Nathan Belete, Giám đốc chương trình Thực hành Nông nghiệp toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Buổi làm việc tập trung rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện dự án Phát triển bền vững ngành điều, hồ tiêu và cây ăn quả. Dự án này sẽ do ban quản lý các dự án nông nghiệp quản lý và thực hiện trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện nâng cấp hạ tầng nông thôn

Gần 5.000 km đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại, sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản của người dân.

Hơn 700km kênh mương cùng với công trình hồ đập thủy lợi, 22 trạm bơm được cải tạo giúp đảm bảo lượng nước tưới, tiêu ổn định cho khoảng 100.000 ha các loại cây trồng

Gần 600 chợ nông thôn và chợ an toàn thực phẩm được cải tạo và nâng cấp tại 18 tỉnh, thành phố với 25.000 hộ tiểu thương được hưởng lợi. Bên cạnh đó, 100km đê kè biển và đê kè sông được chống lún, phục hồi và nâng cấp. 21 cảng cá, bến cá và gần 50 vùng nuôi được nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

Nhờ các dự án, 47.636 lượt nông dân được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su; 607.000 lượt nông dân được đào tạo về IPM, giống và chăn nuôi gia súc nhỏ; 11.678 lượt nông dân được học tập về nâng cao năng suất cây trồng và đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường

Bên cạnh đó, 50.000 lượt nông dân được đào tạo, tập huấn về IPM, ICM, xử lý chất thải nông nghiệp sử dụng chế phẩm sinh học. Hơn 100.000 người được học về xử lý chất thải chăn nuôi và sử dụng công trình khí sinh học đúng cách.

9000 hộ dân thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững; 13.000 ngư dân tham gia quản lý và khai thác thủy sản bền vững. 115.000 nông dân được tập huấn sản xuất lúa bền vững và 26.000 nông dân biết cách sản xuất và tái canh cà phê bền vững

Hơn 20.000 cán bộ quản lý, kỹ sư nông nghiệp, khuyến nông viên được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. Ngoài ra, gần 30 viện, trường đại học được đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp.

4, Quỹ tín dụng nông nghiệp
Tổng số vốn giải ngân lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Trong đó, cao su tiểu điền đạt 334 tỷ đồng với 27.225 khoản vay; ngành chăn nuôi và trồng trọt có 147.369 khoản vay trị giá 885 tỷ đồng. 

Chè và cây ăn quả đạt gần 883 tỷ đồng với 40.009 khoản vay; chuỗi giá trị khi sinh học gần 75 tỷ đồng, bao gồm 441 khoản vay. Tái canh cà phê hơn 1.000 tỷ đồng với 3.350 khoản vay.

Nâng cấp dây chuyền, thiết bị chế biến lúa gạo cho các doanh nghiệp đạt gần 300 tỷ đồng cho 8 doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị lúa gạo.
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
Vấn đề đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn luôn được Nhà nước quan tâm. Trước hết cần khẳng định rằng vốn đầu tư cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Vốn Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp có vai trò to lớn, giúp tăng cường năng lực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Mặt khắc, do đặc điểm của đầu tư trong nông nghiệp là khả năng thu hồi vốn chậm hoặc không có khả năng thu hồi vốn, rủi ro cao nên không thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Vốn ngân sách đóng vai trò đi tiên phong, mở đường để thu hút các nguồn vốn khác thông qua các hình thức: tạo ra cơ sở hạ tầng tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo cho các nhà đầu tư có cảm giác yên tâm hơn đầu tư vào nông nghiệp khi có sự tham gia của Nhà nước.

Vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu đầu tư cho thuỷ lợi, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đầu tư vào các công trình trồng rừng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Vốn đầu tư của các hộ nông dân
Cùng với vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư của các hộ nông dân cũng góp phần rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn này được đầu tư để phát triển sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, mua phân bón, giống mới... Hiện nay, vốn đầu tư của các hộ nông dân được tập trung vào mở rộng quy mô sản xuất hàng hoá theo mô hình trang trại với số vốn đầu tư tương đối lớn.

Tiềm năng của nguồn vốn này là rất to lớn bởi vì nó phụ thuộc lớn vào thu nhập của các hộ nông dân. Khi năng lực sản xuất tăng, năng suất lao động tăng thì thu nhập của hộ nông dân cũng tăng. Thu nhập của các hộ nông dân một phần phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, một phần tích luỹ. Mặt khác, đầu tư của các hộ nông dân phụ thuộc phần lớn vào tiết kiệm của họ nên khi năng lực sản xuất tăng thì đầu tư của hộ nông dân cũng tăng lên.

Vốn đầu tư cho nông nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng
Ngoài vốn ngân sách, Nhà nước còn đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn qua hệ thống ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng vì người nghèo, ngân hàng thương mại ... theo phương thức cho vay không lãi hoặc lãi suất ưu đãi để bù giá vật tư nông nghiệp, giá bán nông sản hàng hoá cho nông dân. Các ngân hàng trên cho các hộ nông dân vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp, mua phân bón, mua giống, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phục vụ cơ sở hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, các ngân hàng này còn cho các doanh nghiệp vay để mua nông sản của các hộ nông dân với giá trần hợp lý, bù đắp một phần thua thiệt của họ khi giá nông sản trên thị trường xuống quá thấp.

Các ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất ưu đãi trong các lĩnh vực trọng điểm hoặc các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích. Chênh lệch giữa lãi suất ưu đãi và lãi suất thông thường của ngân hàng thương mại được ngân sách Nhà nước cấp bù- đó là vốn có nguồn gốc từ ngân sách. Hình thức này được áp dụng đối với các chương trình chung sống với lũ, chương trình xoá đói giảm nghèo. Đây là nguồn vốn đầu tư quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Vốn nước ngoài
Đối với các nước đang phát triển, để phát triển kinh tế, thoát khỏi cảnh nghèo thì vấn đề nan giải ngay từ đầu là thiếu vốn gay gắt, từ đó sẽ dẫn đến thiếu nhiều thứ khác như công nghệ, cơ sở hạ tầng...

Nông nghiệp cũng là ngành nằm trong xu thế đó. Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững thì tất yếu phải đầu tư cho nông nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam là một nước nghèo, nên vốn đầu tư từ trong nước còn rất hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư phát triển đất nước. Vì vậy, trên con đường phát triển không thể không huy động nguồn vốn nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn này nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở.

Nguồn FDI chủ yếu tập trung vào trồng và chế biến cao su, cà phê, chè, mía đường, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương pháp công nghiệp với mục đích nâng cao năng lực sản xuất và chế biến nông, lâm, thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường quốc tế. Nguồn này có ý nghĩa quan trọng, nhờ công nghệ tiên tiến tạo ra nhiều sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài nguồn FDI còn có các nguồn vốn vay, viện trợ, hợp tác khoa học kỹ thuật của các quốc gia phát triển và các tổ chức quốc tế như UNDP, PAM, FAO, ADB, WB, IMF, UNICEF, OECF... đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nguồn này chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường, sức khoẻ cộng đồng đặc biệt là sức khoẻ phụ nữ và trẻ em. Lợi thế của nguồn vốn này là cho vay với lãi suất thấp ( 0- 2%), thời gian trả nợ dài ( từ 30- 40 năm).

Đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã đóng góp tốc độ và quy mô đầu tư cho nông nghiệp và cho nền kinh tế. Phương thức đầu tư chủ yếu của các doanh nghiệp là hỗ trợ kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi, ứng trước vốn cho nông dân mua vật tư, phân bón để đảm bảo sản xuất. Ngoài ra các doanh nghiệp còn bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các hộ nông dân, nhất là những sản phẩm nông sản là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Nguồn vốn này đã góp phần hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết phần nào nhu cầu về vốn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
 

Bài viết mới nhất

 • Đào Thất thốn 'nằm' điều hoà đợi Tết

  19/01/2021 3:07:15 CH
 • Nhà đầu tư Condotel méo mặt vì Covid-19

  19/01/2021 3:06:04 CH
 • Vựa hoa cúc Ninh Giang phập phồng đầu ra

  19/01/2021 9:23:07 SA
 • Đi sau vẫn thành công nhờ áp dụng 4.0 vào nuôi gà Đông Tảo

  18/01/2021 9:30:22 SA
 • Gia súc chết rét được hỗ trợ thế nào?

  18/01/2021 9:28:27 SA
 • Nuôi con 'đặc sản' dịp tết, cung không đủ cầu

  18/01/2021 9:26:52 SA
 • Điểm lại 12 cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới

  15/01/2021 2:24:39 CH
 • Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh

  29/10/2020 2:46:43 CH