• Công ty thực phẩm Organic

  • Địa chỉ: Số 123 Đinh Thiên Hoàng, phường Dakao, Quận 1
  • Điện thoại: 02873071088
  • Người đại diện: Lê Văn Quân
  • Slogan:
  • Địa chỉ sản xuất: Số 123 Đinh Thiên Hoàng, phường Dakao, Quận 1
  • MST:
  • Email: info@organicfood.vn
  • Website: organicfood.vn
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Thực phẩm
  • chuyên bán thực phẩm hữu cơ cùng với chuỗi các cửa hàng thực phẩm hữu cơ tiện lợi ( Organic convenience stores)

Đánh giá sản phẩm: Công ty thực phẩm Organic

Tiêu chí(*) Chất lượng: Giá:

Chia sẻ