Cá Bò Gai Khô Tẩm Gia Vị

112.500 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Ngừ sashimi saku

437.500 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Ngừ sashimi Steak

375.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Bò Khô Tẩm Gia Vị

224.500 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Đét Que

47.500 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Đét Khô tẩm gia vị

125.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cá Thu cấp Đông Nguyên Con( Cắt Lát )

200.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mực Rim

146.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mực Nang Nhỏ

219.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

MỰC NANG LỚN

286.000 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

TÔM NÕN NHỎ

79.600 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

TÔM NÕN LỚN

88.400 ₫

Đà Nẵng

Công Ty TNHH Bắc Đẩu

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Chim sấy hồ Thác Bà 1kg

230.000 ₫ 240.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 20.000 ₫

Cá Mương hồ Thác Bà sấy khô 1kg

220.000 ₫ 240.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Trắm hồ Thác Bà sấy khô ăn liền 500g

190.000 ₫ 200.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Trắm hồ Thác Bà sấy khô ăn liền 1kg

380.000 ₫ 390.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Mương hồ Thác Bà sấy khô 500g

110.000 ₫ 120.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Rưng sấy hồ Thác Bà 500g

110.000 ₫ 120.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Cá Trôi Nhân sấy hồ Thác Bà 500g

110.000 ₫ 120.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 20.000 ₫

Cá Tép Dầu sấy hồ Thác Bà 1kg

220.000 ₫ 240.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng