Gà Sạch Hút Chân Không Tiên Yên

220.000 ₫

Quảng Ninh

HTX Chăn Nuôi Gà Tiên Yên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà Trống Thiến Tiên Yên

150.000 ₫

Quảng Ninh

HTX Chăn Nuôi Gà Tiên Yên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà Mái Lông Tiên Yên

130.000 ₫

Quảng Ninh

HTX Chăn Nuôi Gà Tiên Yên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 60.000 ₫

Cách gà

10.000 ₫ 70.000 ₫

Hồ Chí Minh

Thực phẩm Hà Hiền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 44.000 ₫

Đùi gà

6.000 ₫ 50.000 ₫

Hồ Chí Minh

Thực phẩm Hà Hiền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng