Thăn Bò Úc Cao Cấp

255.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Vịt Oganic Green

95.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Thịt lợn gác bếp Hiền Vinh 500g tặng kèm chẩm chéo

190.000 ₫ 200.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Thịt ba chỉ gác bếp Hiền Vinh 500g

110.000 ₫ 120.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 10.000 ₫

Lạp sườn gác bếp Hiền Vinh 1kg

180.000 ₫ 190.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 30.000 ₫

Thịt trâu gác bếp Hiền Vinh 1kg tặng kèm chẩm chéo

850.000 ₫ 880.000 ₫

Yên Bái

HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Móng Giò Heo ( lợn )

171.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Thịt Gà Sạch

187.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Thịt Sấn Vai Oganic Green

177.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Thịt Lợn ( heo ) Xông Khói

280.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Sườn Thăn

277.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 30.000 ₫

Gà Đen H'Mông ( giống gà thuốc của đồng bào H' mông )

250.000 ₫ 280.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Thịt Ba chỉ Oganic Green

273.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Ba Chỉ Bò Canada Cao Cấp

230.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Thịt Vai Đầu Giòn

250.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Sụn Lợn ( heo )

285.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Lưỡi Lợn ( heo )

220.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bì Lợn ( heo )

65.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Chân Giò Xông Khói

298.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bầu Dục Lợn ( heo)

185.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Thực Phẩm Sạch Oganic Green

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng