Phân bón lá Cát Tường K - Humat + TE

400.000 ₫

Hà Nội

Công Nghệ Cát Tường

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15

73.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Kali Phú Mỹ bột

33.000 ₫

Hà Nội

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

NPK ĐẦU TRÂU 20-10-15

73.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

NPK Đầu Trâu 16-16-13+TE

56.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8

55.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRICHODERMA +TE

298.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

PHÂN ĐẠM HẠT VÀNG ĐẦU TRÂU 46A+

45.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15+TE

75.000 ₫

Tp Hồ Chí Minh

Phân Bón Bình Điền

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng