Nấm bào ngư tươi ( nấm sò tươi )

80.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm sò Yến

45.000 ₫

Vĩnh Phúc

CTTNHH Nấm Phùng Gia

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm

1.350.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Sò Trắng

40.000 ₫

Hà Nội

HTX Thủ Công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Đùi Gà ( baby)

50.000 ₫

Vĩnh Phúc

CTTNHH Nấm Phùng Gia

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Đùi Gà ( loại 1 )

65.000 ₫

Vĩnh Phúc

CTTNHH Nấm Phùng Gia

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong Biofine

300.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Đùi Gà (loại 2 )

60.000 ₫

Vĩnh Phúc

CTTNHH Nấm Phùng Gia

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Đông trùng hạ thảo Biofine

500.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Đông trùng hạ thảo tươi

200.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Đông Trùng Hạ Thảo Khô BioFine

500.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm đông trùng hạ thảo dạng trùng

1.500.000 ₫

Hà Nội

HTX nông dược Toàn Thắng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm đông trùng hạ thảo dạng nấm

400.000 ₫

Hà Nội

HTX nông dược Toàn Thắng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 20.000 ₫

Nấm bào ngư ( nấm sò khô )

60.000 ₫ 80.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mộc nhĩ khô BioFine

250.000 ₫

Hà Nội

Hợp Tác Xã Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Biofene

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Hương Tươi - Nấm Kms

133.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Kms Đầu Tư SX Và TM

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Sò Yến - Nấm Kms

80.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Kms Đầu Tư SX Và TM

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm Đùi Gà - Nấm kms

105.000 ₫

Hà Nội

Công Ty Kms Đầu Tư SX Và TM

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nấm rơm tươi Vĩnh Bảo

50.000 ₫

Hải Phòng

THT sản xuất nấm an toàn thực phẩm

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng