Hạt giống măng Tây xanh ATLAS F1

4.400.000 ₫

Hà Nội

Công ty TNHH nông sản Dũng Hà

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạt giống măng Tây xanh UC 157 F1 USA

6.000.000 ₫

Hà Nội

Công ty TNHH nông sản Dũng Hà

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạt giống măng Tây xanh Grande F1

7.600.000 ₫

Hà Nội

Công ty TNHH nông sản Dũng Hà

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

cây giống Macca ghép

70.000 ₫

Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Mac ca Và Sa Chi Lạng Sơn

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Chùm Ngây nhỏ

8.000 ₫

Hà Nội

HTX Hoa Cây Cảnh Và Dịch Vụ Hồng Vân

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Bưởi Đỏ Đông Cao

60.000 ₫

Hà Nội

HTX Bưởi Đỏ Đong cao

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Đào

50.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà con giống Lạc Thủy 1 ngày tuổi

15.000 ₫

Hoà Bình

HTX gà Lạc Thủy

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Chanh Leo Tím

40.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Lê Vàng

50.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà giống 2 tháng tuổi Lạc Thủy

80.000 ₫

Hoà Bình

HTX gà Lạc Thủy

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Mít Tố Nữ

150.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà giống Đông Tảo Hưng Yên thuần chủng

10.000.000 ₫

Hưng Yên

HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Ổi Lê Đài Loan

60.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà giống 2 tuần tuổi Đông Tảo Hưng Yên

170.000 ₫

Hưng Yên

HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Cam Vinh

40.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà choai giống Đông Tảo Hưng Yên

1.500.000 ₫

Hưng Yên

HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Heo rừng Buôn Đôn từ 120 - 130 ngày tuổi

200.000 ₫

Đắk Lắk

Heo rừng Buôn Đôn

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Cây Giống Bưởi Đỏ Ruby

120.000 ₫

Hà Nội

Trung tâm cây giống

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gà giống 1 tháng tuổi Đông Tảo Hưng Yên

250.000 ₫

Hưng Yên

HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng