Gạo Bắc Thơm Số 7 ( 1kg )

23.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Bắc Thơm Số 7 ( 5kg )

105.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng ( 5kg )

160.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Bắc Thơm Số 7 ( 3kg )

66.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng ( 3kg )

96.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng ( 1kg )

33.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạt Sen Khô Trường Phát

70.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bột Sen Dinh Dưỡng

165.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Có Đường

100.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Lá Sen Trường Phát

55.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bột 3 Dinh Dưỡng Có Đường

100.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bột Sen Dinh Dưỡng Có Tim

165.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạt Sen Sấy Bơ Trường Phát

125.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Tẻ Râu Ruca Việt Gáp

225.000 ₫

Sơn La

Nông Sản Đồng Rừng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạnh nhân rang bơ - Lọ 200g

55.000 ₫

Bắc Kạn

HTX OCOP BẮC KẠN

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Bột Ngũ Cốc Dinh Dưỡng 500g

165.000 ₫

Đồng Nai

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Trường Phát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Macca sấy nứt vỏ gói 250g

90.000 ₫

Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Mac ca Và Sa Chi Lạng Sơn

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo ruộng rươi ( BC15 ) - Thụy Hương

137.500 ₫

Hải Phòng

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hạnh nhân sấy - Lọ 200g

65.000 ₫

Bắc Kạn

HTX OCOP BẮC KẠN

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Macca nhân hộp 500g

500.000 ₫

Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Mac ca Và Sa Chi Lạng Sơn

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng