Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-1 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-2 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-3 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-4 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-5 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-6 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-7 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-8 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-9 Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)-10

Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)

Loại sản phẩm : Thông thường

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Hải Dương

240.000 ₫

Định lượng:300 g/Gói
Mã sản phẩm:THCNVHD100
Ngày đăng bán:01-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:54
HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

Địa chỉ 1 :Thôn Thái Khương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương