Bến Tre là một trong những tỉnh có tổng đàn vật nuôi và số hộ chăn nuôi heo với quy mô nông hộ vào bậc cao trong khu vực ĐBSCL. Trong đó, 2 huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam có chăn nuôi heo quy mô nông hộ lớn nhất tỉnh số lượng đàn heo đã góp phần đảm bảo nhu cầu theo hơi cho người dân toàn tỉnh và xuất khẩu đến các tỉnh khác. 

Tuy nhiên vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi chưa được thực hiện một cách triệt để. Mặc dù nhiều hộ chăn nuôi đã áp dụng mô hình khí sinh học biogas với các dạng hầm KT2, composite, cống bê tông và túi để giảm thiểu chất thải chăn nuôi nhưng việc thiết kế và vận hành mô hình biogas chưa phù hợp dẫn đến việc xử lý chất thải chăn nuôi chưa hiệu quả. Vấn đề cần được quan tâm là một số thông số chất hữu cơ, tổng chất rắn lơ lửng, tổng đạm, tổng coliform trong nước thải sau biogas vẫn cao hơn so với giá trị tối đa cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường khi xảy ra nguồn tiếp cận.

Kiểm tra màu sắc để biết độ dinh dưỡng của nguồn nước.

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường cải thiện sinh kế nông hộ góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên- Môi trường Bến Tre cho biết: “Chi cục đã phối hợp với trường Đại học Cần Thơ xây dựng 9 mô hình sinh học xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn hai huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Hai dạng mô hình biogas cá để xử lý chất thải chăn nuôi heo cho các hộ có đủ diện tích đất để làm ao nuôi cá. Mô hình biogas chế phẩm sinh học để kiểm soát ô nhiễm nước thải sau túi ủ biogas đối với các hộ chăn nuôi heo có diện tích đất và không có ao nuôi cá”.

Mô hình biogas chế phẩm sinh học nước thải sau hệ thống xử lý với các chỉ tiêu PH, COD, TKN đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi. Nếu như hộ có vườn cây ăn trái có thể sử dụng nước ở hố cuối cùng tới cho cây. 

Nếu như hộ không có vườn thì có thể sử dụng trồng các loại cây thủy canh tại chỗ trên hố xử lý cuối cùng nhằm tạo sinh cảnh mỹ quan và cung cấp nguồn thực phẩm cho gia súc gia cầm. 

Đối với mô hình biogas cá sử dụng nước thải từ túi biogas cho xả ra ao nuôi cá sặc rằn không bổ sung thức ăn công nghiệp cá vẫn sinh trưởng và phát triển với trọng lượng tương đương với cá nuôi bằng thức ăn công nghiệp.

Bà Cao Thị Bọ dẫn cán bộ kỹ thuật xuống thăm mô hình.

Bà Cao Thị Bọ ở ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) phấn khởi: “Tôi tham gia mô hình hôm trước Tết, được hỗ trợ xây hầm biogas, gần  800 con cá sặc rằn giống, các cháu sinh viên, cán bộ kỹ thuật hàng tháng xuống nhà hướng dẫn thực hiện. Dự án nghiệm thu hôm tháng tư rồi. Cá kéo lên thấy lớn nhanh không khác gì cá nuôi bằng thức ăn viên.”

Còn bà Nguyễn Thị Cam, cùng ngụ ấp Sùng Tân cho biết: “Nếu trước đây nước thải sau biogas mình tưới trực tiếp lên cây dừa thì vẫn còn mùi hôi. Nay tận dụng nuôi cá vừa có thêm thu nhập vừa giảm tải mùi hôi, thấy môi trường đỡ hẳn”.

“Mô hình sinh học xử lý chất thải chăn nuôi được thiết kế là dạng công trình đơn giản để người dân dễ quản lý sử dụng duy trì hoạt động ổn định chi phí xây dựng mô hình thấp nên người dân có thể dễ dàng chấp nhận. Do vậy Sở Tài nguyên- Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với trường Đại học Cần Thơ phổ biến và nhân rộng mô hình. 

Cụ thể sẽ thực hiện tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của 2 mô hình tổ chức tập huấn đào tạo kỹ thuật viên tại chỗ về kỹ thuật lắp đặt mô hình và thành lập mạng lưới kỹ thuật viên để bảo trì mô hình hỗ trợ kinh phí để người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhân rộng mô hình để giải quyết ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi góp phần phát triển nghề chăn nuôi bền vững”, Phó Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thúy cho biết thêm.

"Kết quả của mô hình túi biogas- chế phẩm sinh học hoặc túi biogas cá đã góp phần thúc đẩy phát triển đa dạng các mô hình cải thiện sinh kế hộ bởi không tốn tiền mua chất đốt giảm ô nhiễm môi trường thu được lợi nhuận từ nuôi cá và sử dụng nước từ các hố xử lý để tưới cho vườn cây. 

Ngoài ra, việc xây dựng thí điểm thành công các mô hình này còn có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế nông hộ giảm phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu" Nguyễn Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo Vệ Môi Trường Bến Tre.