- Bắt đầu từ đề tài cấp nhà nước ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Bộ giải pháp truy xuất, giám sát minh bạch thông qua Nhật ký điện  tử E-VietGAP được xây dựng và nghiệm thu đánh giá xuất sắc. Nhật ký điện  tử e-VIETGAP hỗ trợ quản lý và truy xuất minh bạch xuất xứ rau quả an toàn đã được cấp bản quyền số 3231/2017/QTG do Cục Bản quyền Tác giả cấp ngày 06/07/2017 và được Bộ NN&PTNT ban hành công văn số 2911 ngày 07/04/2017 ủng hộ, cho phép triển khai mô hình ứng dụng IT vào sản xuất rau quả an toàn tại 5 tỉnh nhằm mở rộng thử nghiệm, quản lý sản xuất  rau quả VietGAP thay cho nhật ký thủ công.

- Từ những cơ sở trên, nhóm nghiên cứu đã phát triển, mở rộng Phần mềm truy xuất, giám sát minh bạch E-VietGAP thành Bộ công nghệ SmartGAP hỗ trợ quản lý, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản. Bộ công nghệ SmartGAP không chỉ truy xuất, giám sát minh bạch mà còn giúp quản lý hoạt động sản xuất, kết nối cơ sở sản xuất với thị trường tiêu thụ.

- Mặt hàng nông sản không chỉ gói gọn trong rau an toàn mà đã được mở rộng ra các loại nông sản khác như : trái cây, thủy sản, cây dược liệu, nấm ăn ...  Hiện nay, các tác giả đã áp dụng bộ giải pháp SmartGAP trên các loại trái cây tại nhiều tỉnh tỉnh như : vải Thanh Hà Hải Dương, thanh long ruột đỏ ở Mai Sơn – Sơn La, xoài, mận hậu, nhãn ở Yên Châu – Sơn La, Hà Tĩnh: lúa gạo, rau, cam, bưởi, Hà Nội: rau quả.

Liên hệ :

Công ty TNHH SmartGAP Việt Nam,

Hotline: 0827.239.999, 0986.102.095

Địa chỉ: Số 57 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Email : . ited.opto@gmail.com.