SMARTGAP
HTX rau quả sạch Chúc Sơn
HTX rau quả sạch Chúc Sơn

Thông tin Shop

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.

a VIETGAP2 VIETGAP1
Giảm giá

Quy trình: 06/10

10.000 ₫

Quy trình: 08/10

20.000 ₫

Quy trình: 12/20

1.277.880 ₫
Sản phâm mới

Quy trình: 06/10

12.000 ₫

Quy trình: 12/20

4.000 ₫
Bán chạy

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

Quy trình:

33.000 ₫

Quy trình: 06/10

12.000 ₫
Sắp xếp theo:
Mới nhất

Quy trình: 12/20

34.000 ₫

Quy trình: 12/20

29.000 ₫

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

Quy trình: 12/15

15.000 ₫

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

Quy trình: 12/20

20.000 ₫

Quy trình: 06/10

10.800 ₫

Quy trình: 06/10

10.000 ₫
}