Thái Nguyên: Cú hích lớn trong xây dựng NTM

Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thiện các Đề án kèm theo những cơ chế tốt nhất để hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu lớn

Với quan điểm xây dựng NTM có điểm bắt đầu nhưng ko có điểm kết thúc, tỉnh giấc Thái Nguyên tiếp tục xây dựng Đề án trong gia đoạn 2021 - 2025.

Trong những năm qua, tỉnh giấc Thái Nguyên đã ban hành phổ biến cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Như cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ chế tương trợ xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn, chính sách khuyến khích tương trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách tương trợ lớn mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực OCOP... Các cơ chế, chính sách đã tạo thêm động lực để huy động sự tham dự đóng góp của người dân và công ty thực hành chương trình.

Tính riêng trong công đoạn 2016 - 2020, thức giấc Thái Nguyên đã huy động được 6600 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 3500 km đường liên lạc nông thôn, 366 km kênh mương, 101 công trình đập kè, trạm bơm. Có 345 trạm biến áp, hơn 245 km đường điện, 1266 phòng học, 108 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 1127 nhà văn hóa xóm...được đầu tư nâng cấp, xây mới. Đến nay, Thái Nguyên với 108 xã đạt chuẩn NTM, một xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 doanh nghiệp cấp huyện hoàn tất nhiệm vụ xây dựng NTM. Số tiêu chí bình quân của thức giấc Thái Nguyên đạt 17,6 tiêu chí/xã.

Thái Nguyên: Cú hích lớn trong xây dựng NTM

Theo định hướng chỉ đạo của Trung ương, Đề án xây dựng NTM của tỉnh, Thái Nguyên đặt mục đích đến hết năm 2025 sẽ sở hữu 95% số xã đạt chuẩn NTM, trong đấy có 40 số xã đạt xã NTM nâng cao, 10% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu. Có 6 công ty cấp huyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đạt chuẩn NTM. Nguồn lực dự kiến để thực hành mục đích trong quá trình trên là 52.560 tỷ đồng.

Cơ chế cụ thể

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND thức giấc Thái Nguyên, cho biết, mang đề nghị nâng cao chất lượng xây dựng NTM, các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu chiếc sẽ cao hơn nữa. Trong lúc đó, một số xã đạt chuẩn với địa bàn kinh tế khó khăn, khả năng huy động nguồn lực của nhân dan sở hữu hạn phải nên bắt buộc mang cơ chế tương trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện cho những địa phương hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, cho biết, trên cơ sở tổng hợp quan điểm của những ngành, các địa phương, cơ chế về hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM của tỉnh giấc sẽ được trình HĐND tỉnh thông qua. Theo đó, những xã chưa đạt chuẩn NTM ở địa bàn mang điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và các xã còn lại thuộc 2 huyện vùng cao là Võ Nhai và Định Hóa sẽ được hỗ trợ mỗi năm 600 triệu đồng và 700 tấn xi măng/xã. Riêng năm đăng ký đạt chuẩn sẽ được hỗ trợ 5 tỷ đồng và 1000 tấn xi măng/xã.

Đối mang xã đã được xác nhận đạt chuẩn NTM sẽ được tương trợ 400 tấn xi măng/năm để tăng chất lượng tiêu chí. Trong đó, mang 11 xã được tương trợ 1 tỷ đồng/năm do đạt chuẩn nhưng nợ tiêu chí; 7 xã được tương trợ 4 tỷ đồng/năm do chưa nhận được tương trợ theo quy định từ quá trình trước.

Đối mang cấp huyện, trong năm đăng ký dạt chuẩn NTM sẽ được nhận nguồn tương trợ 10 tỷ đồng và 10.000 tấn xi măng/huyện. Trên cơ sở thống kê từ các địa phương, dự kiến nguồn kinh chi phí để thực hiện cơ chế hỗ trợ trên là xấp xỉ 300 tỷ đồng và hơn 250.000 tấn xi măng. Cùng mang lịch trình cụ thể để thực hành Đề án, sở hữu rộng rãi cơ sở để tin rằng Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi những mục đích trong xây dựng NTM công đoạn 2021 - 2025.

Bài viết mới nhất

 • 30% sản lượng cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Brazil sẽ 'soán ngôi' Trung Quốc, thành nhà sản xuất cá rô phi lớn nhất?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Thái Nguyên: Cú hích lớn trong xây dựng NTM

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Vai trò của các tổ chức quốc tế và sự chuyển đổi nông nghiệp

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • 'Năng lượng xanh' từ mái trang trại bò sữa và bã mía

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Câu chuyện chuỗi lúa gạo ở Tam Hưng

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Giá lợn hơi mới nhất ngày hôm nay bao nhiêu 1 kg?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Việt Nam: Phía trước của cường quốc lương thực trong thế kỷ 21

  01/01/0001 12:00:00 SA