SMARTGAP
Thứ Tư
3:03 SA
30
Tháng Giêng
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm 2018, ngành nông nghiệp cùng với các ngành kinh tế nói chung phát triển trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều yếu tố bất thuận, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các ngành, các cấp; sự cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là sự năng động của các doanh nghiệp nông nghiệp và sự nỗ lực của nông dân các huyện ngoại thành, nông nghiệp Thủ đô có một năm thành công và bứt phá, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện đa dạng, xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi đầu trong cả nước.

Date:

}