Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

Đang hoạt động

Đang cập nhật
17
119
17-12-2021
Làng Klá 1,
Xã Ia Dêr,Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Khoai lang sấy mật ong Phương Di (200g)

35.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa cà phê Phương Di (Chai 500 ml)

80.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Chanh đào mật ong Phương Di

160.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong Phương Di – Mật ong hoa bạc hà (500ml)

250.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Serum sữa ong chúa - Phương Di

320.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Măng khô rừng Asanh - Phương Di

80.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa cà phê 350 ml - Phương Di

80.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa dã quỳ 500 ml - Phương Di

125.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong thiên nhiên Phương Di (chai 500 ml )

110.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Sữa ong chúa Phương Di

150.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Tắc mật ong – quất mật ong Phương Di (400g)

100.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Phấn hoa thiên nhiên Phương Di

150.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Viên tinh bột Phương Di ( 250g)

125.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Viên Tinh bột nghệ mật ong (250g)

150.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Chuối sấy dẻo tẩm mật ong Phương Di (250g)

30.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong đa hoa rừng Sesan Phương Di hộp gỗ (750ml)

300.000 ₫

Gia Lai

Hợp Tác Xã Mật Ong Phương Di

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
--%>