HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

Đang hoạt động

Đang cập nhật
16
110
01-12-2021
Thôn Thái Khương,
Xã Thái Dương,Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Trà xanh Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (10 Gói x 100g)

200.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà búp Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (10 Gói x 100g)

250.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Móc Câu OCOP Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (6 Gói x 100g)

210.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Móc Câu Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (7 Gói x 100g)

210.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Móc Câu đặc biệt Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (5 Gói x 100g)

225.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Nõn thượng hạng Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (5 Gói x 100g)

250.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà hữu cơ Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)

240.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Tôm nõn Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)

270.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà xanh Tân Cương Thái Nguyên (10 Gói x 100g)

200.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Móc Câu đặc biệt Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (5 Túi Zip x 100g)

225.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà Tôm nõn Nguyên Việt - Đặc sản Thái Nguyên (2 Túi x 100g)

200.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hộp quà tặng trà Móc Câu - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)

250.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hộp quà tặng trà Tôm nõn - Đặc sản Thái Nguyên (3 Gói x 100g)

350.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hộp trà biếu cao cấp - Giọt Ngọc trà (Hộp 450g)

550.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Hộp Đinh Đinh trà - Đặc sản Thái Nguyên (Hộp 250g)

650.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Nhất Diệp Hảo trà - Trà Đinh tiến Vua (Hộp 300g)

1.000.000 ₫

Hải Dương

HTX chè an toàn Nguyên Việt - Cơ sở Hải Dương

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
--%>