SMARTGAP
Tôm thé chân trắng

Tôm thé chân trắng

(3.5)

10.800 ₫

Dự kiến thu hoạch
Thu hoạch
Cơ sở sản xuất HTX rau quả sạch Chúc Sơn - Chương Mỹ
Lô sản xuất theo tiêu chuẩn


Sản phẩm được truy xuất

Xem thêm

Quy trình: 12/20

34.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/20

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 08/10

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình:

40.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Đắk Lắk

Sản phẩm hot

Xem thêm

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/15

15.000 ₫

(5.0)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

10.800 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

}