SMARTGAP
Tinh Dầu Sả Java

Tinh Dầu Sả Java

(5.0)

50.000 ₫

Dự kiến thu hoạch 31/10/2019
Thu hoạch
Cơ sở sản xuất Công Ty TNHH MTV.TV Phú Quý
Lô sản xuất theo tiêu chuẩn
1 năm Đánh giá:

59 Mai Xuân Thưởng, Phường Thành Thất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Liên hệ: 0967671675



Sản phẩm được truy xuất

Xem thêm

Quy trình: 12/20

34.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/20

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 08/10

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình:

40.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Đắk Lắk

Sản phẩm hot

Xem thêm

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/15

15.000 ₫

(5.0)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

10.800 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

}