SMARTGAP
Sô-cô-la

Sô-cô-la

(3.0)

Dự kiến thu hoạch
Thu hoạch
Cơ sở sản xuất HTX Nông Nghiệp Minh Tân Đạt
Lô sản xuất theo tiêu chuẩn
1 năm Đánh giá:

Số 9, Thôn 12, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Liên hệ: 026236211197Sản phẩm được truy xuất

Xem thêm

Quy trình: 12/20

34.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/20

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 08/10

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình:

40.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Đắk Lắk

Sản phẩm hot

Xem thêm

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/15

15.000 ₫

(5.0)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

10.800 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

}