Tacumin 250g

315.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 11.250 ₫

Hộp chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1

63.750 ₫ 75.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 18.750 ₫

Hộp Chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại đặc biệt

106.250 ₫ 125.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa rừng 860g

121.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 4.500 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 100g

25.500 ₫ 30.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 9.000 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 200g

51.000 ₫ 60.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 22.500 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 500g

127.500 ₫ 150.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 11.250 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 250g

63.750 ₫ 75.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 45.000 ₫

Hộp quà cao cấp chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu

405.000 ₫ 450.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Tacumin (15gx15gói)

339.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Bắc Thơm Số 7 ( 5kg )

90.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà dược liệu túi lọc cà gai leo Pù Mát

69.000 ₫

Nghệ An

Công ty CP dược liệu Pù Mát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa rừng 360g

60.500 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng ( 1kg )

30.000 ₫

Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Tam Hưng

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Trà dược liệu túi lọc dây thìa canh Pù Mát

69.000 ₫

Nghệ An

Công ty CP dược liệu Pù Mát

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng