Quy định mới về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/11/2021 được sửa đổi, bổ sung một số quy định trong quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, thi thoảng và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dại nguy cấp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2021, trong đó, có 1 số nội dung mới. Trong đó, Nghị định bổ sung khoản 29, Điều 3 giải thích động vật hoang dã, thực vật hoang dã, cụ thể như sau:

“Động vật hoang dã, thực vật hoang dại là những loài động vật, thực vật sinh sống, vững mạnh trong sinh cảnh tự nhiên, nhân tạo hoặc loài động vật, thực vật được nuôi, trồng trong môi trường mang kiểm soát nhưng không cần là vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thuộc 1 trong các trường hợp sau: 

Quy định mới về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hãn hữu được ưu tiên bảo vệ; loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; loài động vật, thực vật hoang dại nguy cấp thuộc các Phụ lục của CITES; loài động vật rừng thông thường; loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư, trừ một số loài thuộc Danh mục do Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường và những cơ quan tác động công bố".

Nghị định cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều để áp dụng thực hiện ưa thích với thực tế hiện nay. Đơn cử như sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 14 về điều kiện nuôi, trồng những loài động vật, thực vật hoang dại khẩn cấp thuộc Phụ lục CITES không vì mục đích thương mại: “Trong giai đoạn nuôi, trồng bắt buộc lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 16, Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị đinh này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Cơ quan quản lý Nhà nước về Thủy sản, về Lâm nghiệp, về Môi trường cấp tỉnh”.

Thời gian tới, khi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ mang hiệu lực thi hành, những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hãn hữu cũng như các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và các loài động vật rừng bình thường sẽ được quản lý thấp hơn.

Qua đó, ngăn chặn tình trạng khai thác, săn bắt, tậu bán, vận chuyển trái pháp luật; góp phần bảo vệ, lớn mạnh bền vững trong tự nhiên. Đồng thời, cải bí quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các địa phương lớn mạnh nghề nuôi, trồng những loài động vật, thực vật hoang dại hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật, có mục đích tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, lớn mạnh kinh tế - xã hội nhanh và bền vững...

Bài viết mới nhất

 • 30% sản lượng cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Brazil sẽ 'soán ngôi' Trung Quốc, thành nhà sản xuất cá rô phi lớn nhất?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Thái Nguyên: Cú hích lớn trong xây dựng NTM

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Vai trò của các tổ chức quốc tế và sự chuyển đổi nông nghiệp

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • 'Năng lượng xanh' từ mái trang trại bò sữa và bã mía

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Câu chuyện chuỗi lúa gạo ở Tam Hưng

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Giá lợn hơi mới nhất ngày hôm nay bao nhiêu 1 kg?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Việt Nam: Phía trước của cường quốc lương thực trong thế kỷ 21

  01/01/0001 12:00:00 SA