Tacumin 250g

315.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong gừng sả 500g

215.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong Hoa Nhãn 860g

176.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 11.250 ₫

Hộp chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1

63.750 ₫ 75.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 18.750 ₫

Hộp Chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại đặc biệt

106.250 ₫ 125.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa rừng 860g

121.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 4.500 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 100g

25.500 ₫ 30.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 9.000 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 200g

51.000 ₫ 60.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong hoa rừng đặc biệt 600g

550.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 22.500 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 500g

127.500 ₫ 150.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong quất gừng sả (15gx15gói)

215.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 11.250 ₫

Gói chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu loại 1 - 250g

63.750 ₫ 75.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 45.000 ₫

Hộp quà cao cấp chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu

405.000 ₫ 450.000 ₫

Sơn La

Chè Trọng Nguyên

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng

Mật ong Quất gừng sả 250g

125.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng
- 58.000 ₫

Mật ong quất gừng sả 360g

72.000 ₫ 130.000 ₫

Vĩnh Phúc

Công ty CP Ong Tam Đảo

(4.0)

THÊM VÀO giỏ hàng