Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-1 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-2 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-3 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-4 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-5 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-6 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-7 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-8 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-9 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-10 Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên-11

Nhất Đinh trà 100g Vietgap trà cổ vị truyền thống - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 4 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

350.000 ₫

Định lượng:100 g/Gói
Mã sản phẩm:NDTTTT
Ngày đăng bán:03-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:107
HTX Tâm Trà Thái

HTX Tâm Trà Thái

Địa chỉ 1 :Xóm Hồng Thái 2, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên