SMARTGAP

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC

Trụ Sở VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC
Địa Chỉ 262 Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
TEL 082.723.9999 -  024.3901.3333
EMAIL tuannv@opto.com.vn
WEBSITE https://ited.gov.vn
}