Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-1 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-2 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-3 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-4 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-5 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-6 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-7 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-8 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-9 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-10 Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên-11

Hộp quà tặng Lộc Bình trà (Trà Đinh) Hương Việt - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 4 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

500.000 ₫

Định lượng:300 g/Hộp
Mã sản phẩm:HQTLBTHV
Ngày đăng bán:02-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:98
Hợp tác xã chè Hương Việt

Hợp tác xã chè Hương Việt

Địa chỉ 1 :Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên