Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-1 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-2 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-3 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-4 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-5 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-6 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-7 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-8 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-9 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-10 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-11 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-12 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-13 Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên-14

Hộp nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 250g) - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 3 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

300.000 ₫

Định lượng:250 g/Hộp
Mã sản phẩm:HNTTTT250
Ngày đăng bán:28-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:111
HTX chè Thủy Thuật

HTX chè Thủy Thuật

Địa chỉ 1 :Xóm Phúc Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên