Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-1 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-2 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-3 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-4 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-5 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-6 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-7 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-8 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-9 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-10 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-11 Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên-12

Hộp dưỡng lộc đinh trà đặc biệt Thủy Thuật (Hộp 100g) - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 4 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

300.000 ₫

Định lượng:100 g/Hộp
Mã sản phẩm:HDLDTDBTT100
Ngày đăng bán:28-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:45
HTX chè Thủy Thuật

HTX chè Thủy Thuật

Địa chỉ 1 :Xóm Phúc Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên