Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Ngày 1/1/2021, Chính phủ ra quyết nghị số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cốt tử thực hành kế hoạch lớn mạnh kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quốc gia năm 2021. Đây được xem là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp trong quá trình mới  2021 - 2025.

Chính phủ yêu cầu ngành nông nghiệp nâng cao cường huy động và tiêu dùng mang hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ lập, thông qua quy hoạch, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; tăng trưởng manh kinh tế biển; tăng cường kết liên vùng; phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh việc lập và duyệt y những quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn quá trình 2021- 2030. Bảo đảm mặt bằng cho thu hút đầu tư, vững mạnh sản xuất. Thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng, hội nhập quốc tế, khẩn hoang chức năng đặc biệt những vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, thị thành lớn. Phát triển mạnh kinh tế biển, bảo đảm cuộc sống người dân gắn mang bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong quá trình mới, ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; bố trí nguồn lực yêu thích cho xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn gắn sở hữu cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

Cụ thể năm 2021, ngành nông nghiệp nên đạt tỷ lệ 91% trở lên được tiêu dùng nước hợp vệ sinh, 68% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 75% xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, 193 doanh nghiệp cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối có nhóm nhiệm vụ về cơ cấu lại những ngành, lĩnh vực, Chính phủ giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp, những lĩnh vực chuyển đổi, cơ cấu lại cần gắn với mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, tiên tiến hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng nền kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghị quyết của Chính phủ về lớn mạnh cộng tác xã nông nghiệp dùng cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn buộc phải hoàn thiện 14 đề án, 5 chương trình mục đích vững mạnh ngành, nghề, lịch vực; trình Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt trong năm 2021.

Đối với nhóm nhiệm vụ về quản lý, khai thác, dùng hiệu quả, vững bền tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động đối phó với hiệu quả mang biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hành 4 đề án trình Chính phủ: Đề án Thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu, Đề án nâng cao cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030, Đề án thành lập mới những khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo thể tích các khu bảo tàng biển, ven biển đạt 3% khoảng trống những hải phận Việt Nam, Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước quá trình 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Bộ cũng cần hoàn thành chiến lược lược quốc gia cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn tới 2045 trình Chính phủ. Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2021 hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai nhà nước công đoạn 2021 – 2025, Chương trình khái quát Phòng, chống thiên tai quốc gia và Chương trình sắp xếp dân cư các vùng thiên tai, đặc trưng khó khăn, biên giới, hải đảo, di trú tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Bài viết mới nhất

 • Giá heo hơi hôm nay 20/10: Giảm tới 3.000 đ/kg

  19/10/2021 3:52:16 CH
 • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng đại dịch Covid - 19

  19/10/2021 2:37:42 CH
 • Hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ cho nông sản hữu cơ

  19/10/2021 2:30:15 CH
 • Làm chè hữu cơ: 'Thả con săn sắt, bắt con cá rô'

  19/10/2021 1:50:13 CH
 • Đề xuất giảm 50% lượng phân bón vụ đông xuân 2021 - 2022

  19/10/2021 1:47:22 CH
 • Giảm chi phí phân bón, nhưng đảm bảo năng suất cây trồng

  19/10/2021 1:45:13 CH
 • Giảm chi phí phân bón, nhưng đảm bảo năng suất cây trồng

  19/10/2021 1:41:43 CH
 • 'Hậu Covid-19', cơ hội cho sản xuất nông sản có điều kiện

  19/10/2021 1:34:33 CH