Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị chi sai hàng tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt vấn đề sai phạm trong công tác quản lý tài chính của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị...

Lập hồ sơ khống

Kết luận thanh tra số 720/KL-TTr về việc “chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc” chỉ rõ sai phạm việc lập, giao và thực hành dự toán. Theo đó, năm 2019 Chi cục Kiểm lâm phân bổ kinh tổn phí sự nghiệp kinh tế không đúng theo dự toán được UBND tỉnh giao và thông tin dự toán của Sở Tài chính. Đơn vị này chỉ cập nhật diễn biến rừng 600 triệu đồng từ hạng mục kinh phí giao rừng tự nhiên; chỉ tu bổ hội sở các Hạt, Trạm Kiểm lâm, hội trường khiến cho việc của Chi cục 700 triệu đồng từ hạng mục kinh phí tổn hoạt động phòng cháy rừng.

Ngoài kinh chi phí quản lý hành chính, doanh nghiệp còn lập dự toán và được cấp một số kinh phí để chi cho các hoạt động nghiệp vụ sở hữu tính thường xuyên phát sinh hàng năm ko thích hợp sở hữu quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Giám đốc Sở NN-PTNT.

Thứ hai, việc xây dựng và thực hiện quy chế tiêu pha nội bộ mô tả rộng rãi sai sót. Một số văn bản làm căn cứ xây dựng quy chế đã hết hiệu lực nhưng tổ chức chưa điều chỉnh kịp thời, điển nghe đâu Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, khiến thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND thức giấc Quảng Trị…

Thứ ba, 1 số chứng từ chi chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ về hồ sơ, thủ tục thanh toán: Thanh toán tiếp khách chưa mang chương trình, kế hoạch, lịch khiến cho việc, số người, giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn không đầy đủ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC; một số gói thầu chưa với dự toán chi tiết, chưa xác định rõ về khối lượng, đơn giá, định mức, do ấy việc xác định giá trị hiệp đồng là thiếu căn cứ, sản phẩm chưa toàn bộ theo hợp đồng, thời gian nghiệm thu chưa thích hợp mang thời kì sản xuất sản phẩm…

Tiếp nữa là việc thanh toán trùng các khoản chi, cụ thể: Giấy RDT số 96 ngày 5/9/2019 (nguồn tự chủ ) thay vách ngăn nhôm kính nhà túc trực khu D (Trạm kiểm lâm Đông Hà) bộc lộ số tiền 19.305.000 đồng trùng mang chứng từ số 39 ngày 24/1/2019; kinh phí cập nhật diễn biến rừng 2019 đã bao gồm việc kiểm tra, phúc tra kết quả tình hiện nhưng lại tiếp tục thanh toán kinh phí tổn thuê xe chuyên dụng cho kết quả theo dõi tại chứng từ số 185/CKKT ngày 13/12/2019, số tiền là 18.500.000 đồng; chứng từ 01/PHC ngày 11/6/2020 (nguồn không tự chủ) thuê xe đi do thám của Đội kiểm lâm cơ động ko với kế hoạch, lịch trình, sở hữu hai khoảng trùng thời gian, địa điểm, nội dung, công việc có chứng từ số 08/PHC ngày 10/7/2020 mang số tiền 6.000.000 đồng.

Đặc biệt, Thanh tra thức giấc khẳng định sở hữu việc “Thanh toán nhưng chưa thực hiện; tính sổ vượt số lượng, khối lượng thực tế”. Chi tiết như sau: Giấy RDT số 39 ngày 24/1/2019 thanh toán tiền ngăn vách kính phòng khiến việc khu D (Trạm kiểm lâm Đông Hà), đã nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán khiến cho 3 vách ngăn với số tiền 34.724.250 đồng, ngoại giả kiểm tra thực tế chỉ làm cho 2 vách ngăn, tiền tính sổ vượt là 15.097.500 đồng; giấy RDT số 149/CKTX-N ngày 23/4/2019 tính sổ tiền làm cho vách ngăn nhôm kính, thay cửa kính những phòng khiến cho việc tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm (diện tích 45m2) lâm 71.825.000 đồng. Kiểm tra thực tế phát hiện ko thay cửa kính, chỉ khiến cho vách ngăn trên thể tích 10,73m2, tương đương 9.871.600 đồng, chênh lệch tới 61.953.400 đồng.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị chi sai hàng tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Ngoài ra, công trình sửa sang trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm Lao Bảo, trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm huyện Gio Linh, hội trường Chi cục Kiểm lâm ghi nhận vượt khối lượng thi công 12.261.000 đồng; thanh toán 2 lớp huấn luyện tại HKL huyện Đakrông vào ngày 24 – 25/11/2020 và tại HKL Hướng Hóa ngày 26 – 27/11/2020 hết 50.000.000 đồng, bản tính 2 lớp này chưa tổ chức; tính sổ vượt 160.000.000 đồng khi thực hiện bản tin kiểm lâm trong 2 năm 2019, 2020.

Nghiêm trọng hơn là việc chi sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng: Thanh toán tiếp khách dự hội nghị trực tuyến ko ưa thích với chế độ theo quy định của Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh; chủ đầu tư không thành lập hoặc thuê quản lý dự án các công trình cần việc tính sổ giá tiền trong năm 2019 – 2020 là chưa đúng; nghiệm thu, tính sổ lắp dựng giàn giáo tại các công trình sửa sang hội sở khiến cho việc Trạm kiểm lâm Lao Bảo, Gio Linh, hội trường Chi cục Kiểm lâm không ưa thích với định mức 1776; giấy mời hội nghị tổng kết bộc lộ địa điểm công ty tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm nhưng tính sổ kinh phí thuê hội trường, loa máy tại Khách sạn du lịch Công đoàn…

Đối với dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Trị công đoạn 2016 – 2020, Thanh tra tỉnh giấc chỉ rõ những “lỗ hổng” chết người: Lập dự toán và báo cáo kinh tế khoa học ko sở hữu hồ sơ khảo sát; chủ đầu tư không lập hồ sơ đề nghị xây dựng thương hiệu tổ chuyên gia xét thầu, chỉ gửi thư bắt buộc tham gia, đồng thời chỉ định thầu; một số nhà thầu năng lực chưa bảo đảm vẫn được chỉ định thầu; 1 số công trình được nghiệm ghi âm toán lúc chưa hoàn thành; có mặt trên thị trường BQLDA nhưng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của ban và lãnh đạo ban; 1 số nhà thầu thi công thiếu khối lượng, trị giá 135.016.000 triệu đồng.

Liên quan tới kế hoạch chuyên môn, Chi cục Kiểm lâm đã lập hồ sơ thanh toán 264.042.000 đồng để tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại 4 địa phương, thực tế chưa với nội dung này; đơn vị tính sổ 615.000.000 đồng vào ngày 24/12/2020 cho 41 lớp đào tạo kỹ thuật PCCCR cho lực lượng Bảo vệ rừng – PCCCR cấp xã, các tổ, đội thôn bản (các Hạt và Trạm tính sổ có Chi cục 23 lớp; Chi cục thực hiện 28 lớp), giấy tờ 18 lớp do Chi cục thực hiện đã mang giấy mời từ ngày 18/9/2020, BQLDA Chi cục đã làm thủ tục lập hồ sơ, chứng từ để tính sổ mang số tiền 270.000.000 đồng, tuy nhiên đơn vị chưa doanh nghiệp tập huấn…

Trách nhiệm ra sao, xử lý đến đâu?

Tổng quan các nội dung sai phạm, Thanh tra thức giấc kết luận: “Thực hiện ko đồng bộ, thiếu hợp nhất trong toàn ngành”. Trên ý thức đó, kiến nghị thu hồi số tiền 1.063.404.000 đồng. Trong đó, thu hồi tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh giấc trên 381 triệu đồng (thanh toán trùng; tính sổ nhưng chưa thực hiện; thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế; thanh toán ko đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng); thu hồi tại Ban Quản lý dự án Chi cục Kiểm lâm hơn 534 triệu đồng; thu hồi tại những nhà thầu nghiệm ghi âm toán vượt khối lượng thi công thực tế những công trình hơn 147 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh giấc đề nghị Chi cục Kiểm lâm phải kịp thời doanh nghiệp kiểm điểm, xử lý bổn phận đối có cá nhân, công ty liên quan, với giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, tồn tại nêu trên.

Về phía Sở NN-PTNT, nên tăng cường công việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm.

Trao đổi mang Nông nghiệp Việt Nam, ông Trần Văn Tý, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị khẳng định doanh nghiệp mới chỉ nộp đủ số tiền do vi phạm, những vấn đề khác đang trong quá trình xử lý.

Vụ việc tác động đến công việc quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm sở hữu nhiều sai phạm nghiêm trọng, việc khắc phục và xử lý tới thời khắc này chưa triệt để. Hơn khi nào hết, dư luận thực thụ chờ đợi động thái quyết liệt từ Sở NN-PTNT Quảng Trị.

Bài viết mới nhất

 • 30% sản lượng cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Brazil sẽ 'soán ngôi' Trung Quốc, thành nhà sản xuất cá rô phi lớn nhất?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Thái Nguyên: Cú hích lớn trong xây dựng NTM

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Vai trò của các tổ chức quốc tế và sự chuyển đổi nông nghiệp

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • 'Năng lượng xanh' từ mái trang trại bò sữa và bã mía

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Câu chuyện chuỗi lúa gạo ở Tam Hưng

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Giá lợn hơi mới nhất ngày hôm nay bao nhiêu 1 kg?

  01/01/0001 12:00:00 SA
 • Việt Nam: Phía trước của cường quốc lương thực trong thế kỷ 21

  01/01/0001 12:00:00 SA