Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-1 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-2 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-3 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-4 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-5 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-6 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-7 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-8 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-9 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-10 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-11 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-12 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-13 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-14 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-15 Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-16

Bộ nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 3 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

300.000 ₫

Định lượng:200 g/Hộp
Mã sản phẩm:BNTTTT200
Ngày đăng bán:28-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:88
HTX chè Thủy Thuật

HTX chè Thủy Thuật

Địa chỉ 1 :Xóm Phúc Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên