Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-1 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-2 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-3 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-4 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-5 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-6 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-7 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-8 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-9 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-10 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-11 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-12 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-13 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-14 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-15 Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên-16

Bộ mỹ thuật nhất tâm trà Thủy Thuật (Hộp 200g) - Đặc sản Thái Nguyên

Loại sản phẩm : Xếp hạng OCOP: 3 sao

Danh mục : Chè - Trà

Nơi đăng : Tỉnh Thái Nguyên

350.000 ₫

Định lượng:200 g/Hộp
Mã sản phẩm:BMTNTTTT200
Ngày đăng bán:28-12-2021
Tình trạng:Còn hàng
Số lượt xem:76
HTX chè Thủy Thuật

HTX chè Thủy Thuật

Địa chỉ 1 :Xóm Phúc Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên